Uvjeti kupnje

1. Opći uvjeti
          a. Prodavatelj
          b. Kupac
          c. Slike i opisi
          d. Jamstvo
2. Naručivanje
3. Preuzimanje narudžbe/dostava
          a. Opći uvjeti preuzimanja proizvoda – osobno preuzimanje
          b. Ostali uvjeti dostave
4. Zaštita osobnih podataka
5. Plaćanje
6. Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat
7. Zamjena reklamiranog proizvoda
8. Otkazivanje Ugovora
9. Rješavanje sporova
10. Kontakti

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

1. Opći uvjeti
a) Prodavatelj
Prodavatelj je Kupole – bolje od šatora d.o.o., Lučko 47b.

b) Kupac
Kupac robe je posjetitelj stranice www.konfigurator.kupole.hr koji odabere proizvod, izvrši uplatu na račun prema ponudi napravi narudžbu

c) Slike i opisi
Slike i opisi pojedinih proizvoda na stranici konfigurator.kupole.hr ilustrativnog su karaktera i kao ilustracijski prikaz nisu identični stvarnim proizvodima. Djelatnici nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda, pritom zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene i uvjeti plaćanja vrijede isključivo u trenutku plaćanja i/ili narudžbe proizvoda i mogu se promijeniti bez prethodne najave! Stranica konfiguratora je povezana s odredišnom stranicom WizDome gazebo (https://www.kupole.hr/portfolio-item/wizdome-gazebo/) na kojoj se nalaze detaljni opisi i prikazi proizvoda.

d) Jamstvo
Jamstvo za proizvod WizDome gazebo se odnosi na konstrukciju i sve sastavne dijelove. Jamstveni list sastavni je dio jamstvenih uvjeta te se isporučuju uz proizvod. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda.
Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.
Kupole – bolje od šatora d.o.o. kao trgovac odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.
Putem konfiguratora www.konfigurator.kupole.hr kupcu je omogućeno konfiguriranje, naručivanje i posredna kupnja proizvoda koji se nalaze na stranicama trgovca.
Cijene su izražene s PDV-om a valuta je hrvatska kuna (HRK).
Trgovac se obavezuje održavati web odredište u skladu s dobrom ekonomskom praksom i u maniri dobrog gospodarstvenika, te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa web sjedištu trgovca.

2. Naručivanje
Proizvodi se naručuju uplatom prema zaprimljenoj ponudi. Za uplatu po zaprimljenoj ponudi nije potrebno biti registirani korisnik stranice. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti, trgovac će pismeno ili drugim adekvatnim kanalom obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu i dobiti povrat novca ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.
Odluči li se kupac otkazati narudžbu, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo otkazivanje. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Trgovac zadržava pravo odbiti sklapanje ugovora o prodaji odnosno prodati kupcu proizvod ako je očigledno da je istaknuta cijena nerazmjerna sa stvarnom cijenom proizvoda i da se radi o evidentnoj grešci kod isticanja cijena koja je rezultat sistemske pogreške i/ili ljudske greške.

3. Preuzimanje narudžbe/Dostava
a) Opći uvjeti preuzimanja proizvoda – osobno preuzimanje
Usluga dostave nije uključena u ponudu putem online kanala, već se tako naručen i plaćen proizvod isporučuje na adresi prodavatelja Ježdovečka 135, 10250 Zagreb.
Po primitku obavijesti da je vaša narudžba spremna za preuzimanje, rok za preuzimanje iste je u roku 2-10 radnih dana.
Dostavu proizvoda do kupca moguće je dogovoriti s prodavateljem (Kupole – bolje od šatora d.o.o.) u naknadnoj komunikaciji, ako kupac to zatraži.
Kupac će biti informiran o uvjetima i cijeni dostave te će mu se dati mogućnost prihvaćanja ili odbijanja ponude dostave.

b) Ostali uvjeti dostave
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i reklamirati ih pismenim putem u roku 14 radnih dana ili odmah upisom oštećenja na dokument dostavnicu dostavnom radniku koji je robu isporučio. Kupac može odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.
Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

4. Zaštita osobnih podataka
Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, i korisnicima. Prvenstveno radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne osobne podatke (ime i prezime)
– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, lokacija za dostavu, mail adresa)
– podatke vezane uz korištenje web stranice www.kupole.hr
– ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača
Detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naći ćete na sljedećem linku Prikupljanje i obrada osobnih podataka

5. Plaćanje
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:
– uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom
Nakon ispravno popunjenog zahtjeva za ponudu, trgovac kupcu dostavlja ponudu na e-mail adresu koju je kupac definirao prilikom zahtjeva za ponudu. Izvršenom uplatom po zaprimljenoj ponudi, kupac naručuje proizvod i na e-mail adresu zaprima potvrdu naruđžbe.
U slučaju preuzimanja robe na adresi prodavatelja (Ježdovečka 135, Zagreb), što je primarni način preuzimanja, naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati, već za njih vrijede Opći uvjeti preuzimanja.

U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom, rok za uplatu je 48 sati po izdanoj ponudi. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak isporuke. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu uplaćenih sredstava (uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

6. Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
– isporuka robe koja nije naručena
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
– ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

7. Zamjena reklamiranog proizvoda
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka u na adresi prodavatelja ili od trenutka dostave/isporuke na adresu kupca.
Kupole – bolje od šatora d.o.o. obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od zaprimanja reklamacije. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima. Proizvod s vidljivim oštećenjima, proizvod koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvod bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.
Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno na info@kupole.hr ili odmah upisom oštećenja na dokument dostavnicu. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju zamjene robe koja nije uzrokovana propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

8. Otkazivanje ugovora
Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac proizvod isporučen. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti na info@kupole.hr. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od četrnaest (14) dana od otkazivanja ugovora. Proizvodi koji se vraćaju moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ili maksimalno očuvanoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. U slučaju otkaza ugovora i povrata robe kupac je odgovoran za svako umanjivanje vrijednosti robe koja je rezultat prekomjerne i neprimjerene uporabe proizvoda te se povrat novaca obavlja razmjerno utvrđenoj umanjenoj vrijednosti.
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača , članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona kupac može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada kupac ili treća osoba određena od strane kupca, a koja nije prijevoznik, preuzme predmet ugovora (proizvod).
*ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodima koja se dostavlja u više dijelova ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je kupac ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, zaprimila zadnji dio isporuke.
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (30) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

9. Rješavanje sporova
Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

10. Kontakti:
Kupole – bolje od šatora d.o.o.
Lučko 47b, 10250 Lučko
email: info@kupole.hr
INFO TELEFON: 091 3337570
OIB: 77581043464
MB: 02763931
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
080764035
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00
IBAN: HR9624840081105814917

Zadnja izmjena 29.ožujka 2021.